LÆREVANSKER   • NEDSATT BALANSE   •  ADFERDSVANSKER

HYPERSENSITIV/OVERFØLSOM

FORSINKET MOTORISK UTVIKLING  

HOPPET OVER MILEPÆLER I FØRSTE LEVEÅR


shutterstock_236998096Et økende antall barn i Norge har motoriske problemer, adferds – og lærevansker. Studier viser at motoriske problemer hos barn ikke går over av seg selv, og at de fleste vil ha problemer også når de blir voksne. De primitive refleksene er selve røttene til utviklingen av nervesystemet. En viktig forutsetning for modningen av barnets nervesystem er at integrering av de primitive refleksene skjer på riktig tidspunkt. Manglende integrering av de primitive refleksene (vedvarende primitive reflekser) er assosiert med klumsete motorisk adferd, ukoordinerte ferdigheter, klønete holdning og lære- og adferdsvansker.  I senere tid har det kommet frem gjennom forskning at manglende integrering av de primitive refleksene etter spedbarnsperioden er en av det første markørene for modningsforsinkelse i nervesystemet. Ettersom barn med motoriske problemer ikke blir bedre av seg selv, bør de tilbys en evaluering av de primitive refleksene og ved manglende integrering kan spesifikk trening/øvelser hjelpe.


shutterstock_104648267Primitive reflekser (også kalt spedbarnsreflekser) er automatiske, ikke-viljestyrte og stereotypiske bevegelser som utvikles allerede fra 9-12 uker etter unnfangelse, og er tilstede hos den nyfødte som fødes til termin. Utviklingen av refleksene skjer i hjernestammen som ligger utenfor bevissthet og viljestyrt kontroll. Den nyfødtes hjerne er ikke moden eller utviklet nok til å kontrollere kroppens bevegelser bevisst. Derfor bruker barnet de primitive refleksene slik at han/hun kan bevege seg, nettopp for stimulere til vekst og modning av hjernen. Refleksene hjelper barnet med å overleve og trene på å oppnå bevisste ferdigheter.  De primitive refleksene er med på å fremme at barnet klarer sine milepæler på riktig tidspunkt og i riktig rekkefølge. Når en primitiv refleks har gjort sin «jobb» med å hjelpe barnet med å nå en milepæl, skal den integreres, slik at barnet kan fortsette sin utvikling til en mer avanserte milepæl. Denne integreringen skal skje i barnets første 6-12 måneder.

HAR DITT BARN VEDVARENDE PRIMITIVE REFLEKSER?

les mer om Primitive reflekser