Hva er primitive reflekser?

Primitive reflekser er automatiske, ikke-viljestyrte og stereotypiske bevegelser som utvikles allerede fra 9-12 uker etter unnfangelse, og er tilstede hos den nyfødte som fødes til termin. Utviklingen av refleksene skjer i hjernestammen som ligger utenfor bevissthet og viljestyrt kontroll. Den nyfødtes hjerne er ikke moden eller utviklet nok til å kontrollere kroppens bevegelser bevisst. Derfor brukes de ubevisste primitive refleksene slik at barnet kan bevege seg, nettopp for stimulere til vekst og modning av hjernen. Refleksene hjelper barnet med å overleve og trene på å oppnå bevisste ferdigheter. De primitive refleksene skal integreres i barnets nervesystem innen 6-12 måneder for å kunne utvikle viljestyrte handlinger.

Brain tree logo

De primitive refleksene forsvinner ikke, men integreres som en del av modningen av nervesystemet. Modningen av barnets nervesystem, øker kontrollen til hjernebarken over kroppens bevegelser. De automatiske primitive refleksene kan da bli hemmet av den voksende hjernen, slik at viljestyrte holdningsreflekser overtar det meste av bevegelsene til barnet fra 6-12 måneders alder. Denne overgangen fra ikke-viljestyrte primitive reflekser til viljestyrte holdningsreflekser er kritisk for at barnet skal kunne utvikle seg normalt.

 

I de første ukene av barnets liv er det viktigst for barnet å kunne bevege og uttrykke seg på en måte som øker sjansen for å overleve. Overlevelse er sterkt relatert til evnen til å kunne innta næring (amme) og beskytte seg selv mot farer. For å finne brystet til mor og amme bruker barnet de primitive refleksene: søke- og sugerefleksene. Sugerefleksen har barnet øvd på i flere måneder i fosterlivet, med tommelen i munnen.

 

Ved gjentatt bruk av de primitive refleksene over de første månedene av livet, har barnet klart å stimulere de såkalte ”høyere sentre”, dvs hjernebarken. Hjernebarken tar over mer av styringen av kroppens bevegelser og er klar for mer komplekse viljestyrte bevegelser. Det er klart for utvikling av holdningsrefleksene. Ettersom holdningsrefleksene er mer komplekse bevegelser (slik som å sitte, stå, gå, løpe og hoppe) tar det flere år før barnet kan utføre de med perfeksjon. Overgangen fra primitive reflekser til holdningsreflekser starter ved 6-12 måneders alder og varer frem til barnet har fylt 3 år.

 

Vurdering/undersøkelse av primitive reflekser:

Barnets respons til stimuli av de primitive refleksene vurderes i et 5-punkts klassifiseringssystem der 0 indikerer ingen respons, mens 4 indikerer så sterk respons at den dominerer barnets bevegelse/adferd. Evaluering av de primitive refleksene er en del av en standard nevrologisk undersøkelse av spedbarn. Ved evaluering av barnets reflekser de første 6 uker etter fødsel, skal barnets respons til de primitive refleksene for det meste gis grad 4. Deretter reduseres responsen til barnet i takt med utviklingen av nervesystemet til en grad 0 kan gis ved full integrering av refleksene.

 

Hvorfor er vurderingen av primitive reflekser så viktig?

  • De er de dominante bevegelsene i de siste 4 måneder av fosterlivet og de første 4 måneder etter fødsel.
  • De er kritiske for overlevelse.
  • De danner grunnlaget for senere viljestyrte bevegelser/handlinger.
  • Deres tilstedeværelse og integrering gir en indikasjon på utvikling og sykdom i nervesystemet.

 

Bruk av de primitive refleksene under fødsel:

De primitive refleksene kan trolig også bli brukt av barnet under fødsel. TLR, ATNR og Galant-refleksene ansees å kunne bidra til bevegelsene til barnet i fødselskanalen. I de tidlige stadier av fødselen, skal barnets hode være i god fleksjon (foroverbøyd hodet) når det ankommer bekkenåpningen. Livmorens sammentrekninger presser korsryggen til barnet tilstrekkelig for å lokke frem Galant-refleksen slik at barnet kan åle seg nedover fødselskanalen. TLR-refleksen i fleksjon gjør det mulig for hodet å komme ned i bekkenet samt å feste seg. Videre lateral flekteres nakken (bøyes til siden) for å komme seg forbi symfysen (skambenet), hvor barnet må vende 90 grader slik at barnets bakhode (occiput) vendes fremover. Deretter roteres skuldrene, i en bevegelse som ligner ATNR-refleksen. I den siste delen, må hodet ekstenderes (bøyes bakover) med symfysen som omdreiningspunkt. Hodet kommer ut av fødselskanalen ved å rotere tilbake 45 grader.


synapse


Manglende integrering av de primitive refleksene:

Det er økende evidens for at manglende integrering av de primitive refleksene på riktig tidspunkt kan ha følger for barnets utvikling. Det er funnet bevis for at barn med nevrologiske utviklingsforstyrrelser slik som ADHD, autisme, og dysleksi kan ha primitive reflekser tilstede i skolealder. Manglende integrering av de primitive refleksene er også assosiert med klumsete motorisk adferd, ukoordinerte ferdigheter, og klønete holdning og gange. Forskere har i lengre tid diskutert hvorvidt anatomiske og størrelsesmessige forskjeller i hjernen til barn med nevrologiske utviklingsforstyrrelser er grunnet avvikende utvikling i nervesystemet eller om det reflekterer en modningsforsinkelse. I senere tid har det kommet frem at manglende integrering av de primitive refleksene etter spedbarnsperioden er en av det første markørene for modningsforsinkelse i nervesystemet.

Om ikke manglende integrering av de primitive refleksene nødvendigvis er en årsak til nevrologiske utviklingsforstyrrelser så gir de en tidlig indikasjon på om umodenhet i nervesystemet. Bevegelsene spedbarnet utfører ved hjelp av de primitive refleksene stimulerer sensoriske organer og reseptorer (celler som reagerer på sensorisk stimuli). En teori om de primitive refleksenes viktighet for videre utvikling av nervesystemet baseres på at den sensoriske stimuleringen gjennom bruk av de primitive refleksene, kan resultere i økt uttrykk i gener som er relatert til protein syntese og bygging av nye funksjonelle kobling er i hjernen. I tillegg er disse genene involvert i stimulering av gliaceller, samt økt vekst og forbindelser av nerveceller. Ettersom nervecellene vokser i størrelse, tykkelse og forbindelser, vil de etter hvert også undertrykke lavere og mer primitive deler av hjernen, samtidig som de stimulerer til vekst og aktivering av høyere sentre. De primitive refleksene vil etter hvert bli undertrykket, dog aldri forsvinne da de er en del av hjernestammens funksjon. Les mer om hjernens utvikling HER.