Om

thumb_DSC01540_1024

Charlotte er engasjert i barn og læring, og har en spesiell interesse for barns utvikling og læring. Hun er kiropraktor med mastergrad i muskel- og skjelettplager hos barn og unge, og lærer i realfag, kroppsøving og idrettsfag.

Primitivereflekser.no ble startet i 2015 dedikert til å opplyse foreldre og helsepersonell om primitive reflekser og deres betydning for barnets læring og utviklingen. Nettsiden har hatt stor respons i Norge og har ført til økt kunnskap blant både foreldre og helsepersonell. Et videre ønske om å videreformidle kunnskap om barns læring og utvikling førte til at Charlotte i 2016 startet Senter for læring og utvikling som er dedikert til kunnskapsbasert opplysning til foreldre, helsepersonell og skole/barnehagepersonell.

Gjennom en av verdens ledende organisasjoner for undervisning og forskning på nevrologisk rehabilitering har hun gjennomgått mer enn 200 timer i barnenevrologi, motorisk utvikling, lærevansker og adferdsvansker. Hun har som en av svært få i Norge kompetanse på både vurdering og rehabilitering/trening av barn med utviklingsforstyrrelser.

Charlotte Bøgwald har erfaring fra høyere utdanning gjennom stillingen som universitetslektor i fysisk fostring ved Universitetet i Stavanger. Nå jobber Charlotte i videregående skole og holder kurs om barns motorikk, utvikling og læring ved etterspørsel.