Om

thumb_DSC01540_1024CHARLOTTE ARNESEN, Barnekiropraktor, foredragsholder og spesiell interesse for barns utvikling.

Til daglig jobber hun med barn i alle aldre med utviklingsforstyrrelser ved Klinikk for Alle avdeling Sola. Grunnutdannelsen som kiropraktor tok hun ved Macquarie University i Sydney, Australia (5 år + 1 år turnustjeneste). I tillegg har hun en Mastergrad i muskel- og skjeletthelse hos barn fra AECC i Bournemouth, England.

Gjennom en av verdens ledende organisasjoner for undervisning og forskning på nevrologisk rehabilitering har hun gjennomgått mer enn 200 timer i barnenevrologi, motorisk utvikling, lærevansker og adferdsvansker. Hun har som en av svært få i Norge kompetanse på både vurdering og rehabilitering/trening av barn med utviklingsforstyrrelser.

  • Barnekiropraktor ( 6-åring kiropraktorutdannelse + 3-åring Master i muskel-og skjeletthelse hos barn).
  • Videreutdanning i barnenevrologi.
  • Leder i faggruppen for pediatri ved Norges største private tverrfaglige klinikk-kjede.
  • Foredragsholder om motorisk utvikling hos barn.
  • Profil på Linkedin