Primitive reflekser og utviklingsforstyrrelser

Se Senter for Læring og Utvikling for mer informasjon om utviklingsforstyrrelser.