ATNR-refleksen

ATNR står for Asymmetrisk Tonisk Nakkerefleks og starter sin utvikling ca 18 uker etter befruktning, på samme tidspunkt i svangerskapet som mor oftest merker barnets første bevegelser. ATNR-refleksen blir sterkere i siste halvdel av svangerskapet og er fullt utviklet til termin. I livmoren hjelper ATNR-refleksen fosteret å bevege seg, snu seg rundt, samt å endre posisjon når mor beveger seg.

Under en normal vaginal fødsel må barnet gjøre to 90 graders vendinger for å forflytte seg nedover fødselskanalen. Mors rier alene er ikke sterke nok til å snu barnet to ganger, men rienes trykk på barnets hode får barnet til å snu, sannsynlig pga barnets bruk av ATNR-refleksen.

Hånd- øye koordinasjon

Hånd- øye koordinasjon

ATNR-refleksen utløses når hodet til barnet roteres mot en side, da vil arm og ben på samme side strekkes ut, samtidig som motsatt arm/ben vil trekke seg sammen. Når barnet ligger på magen, gjør refleksen det mulig for barnet å snu hodet til siden dermed åpne for frie luftveier. I ryggleie hjelper ATNR-refleksen barnet med tidlig trening av hånd-øye koordinasjon. Ved fødsel kan barnet fokusere på en avstand ca 17 cm fra ansiktet (omtrent samme avstand som fra barnets ansikt til mors ansikt ved amming). Selv på denne avstanden ser ikke barnet detaljer klart, derfor må barnet lære seg hvordan han/hun kan bruke synet, nettopp gjennom bevegelse.

De første ukene av livet, er ikke spedbarnet klar over at sine egne hender tilhører en selv. Hendene fekter ivrig foran ansikt og kropp og bevegelsene barnet ser er i forskjellig avstand om barnet har hendene rett foran ansiktet eller ut til siden. Ved hjelp av ATNR-refleksen vil fokuset endre seg fra nært (når hendene er foran ansiktet i midtlinjen) til lenger unna (når barnet snur hodet ved hjelp av ATNR- refleksen og armen strekkes ut). På denne måten kan barnet trene opp hånd-øye koordinasjon.

Når barnet har blitt omtrent 4 måneder har synet blitt mer avansert, nakkemuskulaturen blitt sterkere og han/hun har forbedret hodekontroll. Barnet kan nå fokusere på samme avstand som voksne. Synet fortsetter å utvikle seg og ved 8 måneders alder er synet skarpt nok til å skille konturer fra hverandre.

Mulige konsekvenser av vedvarende ATNR-refleks:

ATNR- refleksen er normalt sett integrert ved 4-6 måneders alder, og manglende integrering kan forstyrre barnets motoriske utvikling av f.eks rulle rundt, krabbing, holde ATNR kaste ballen oppreist holdning når hodet vendes til siden, samt hånd-øye koordinasjon. Kryss-mønster krabbing er den riktige måten å krabbe på, i motsetning til den mer primitive ensidige krabbingen. I kryss-mønster krabbing snur barnet hodet til den ene siden, deretter strekker barnet armen (samme side) fremfor seg på gulvet for deretter å bøye den og trekke den inntil seg samtidig som motsatt ben sparker ifra. Ved manglede integrering av ATNR-refleksen til riktig tid, vil ikke barnet kunne bøye armen slik at det vil blir vanskelig å dra seg fremover. En vanlig kompensasjon barnet utvikler er ensidig krabbing. I denne formen for krabbing vil barnet bruke begge armene samtidig for å dra seg fremover enten med bena hengende etter seg eller med fraspark av begge ben samtidig.