Galant-refleksen

Galantrefleksen er først og fremst en forsvarsrefleks som stimuleres ved stryk av huden på ryggen, rett til siden for ryggsøylen i korsryggen. Reaksjonen til barnet er en sammentrekning av rygg og hofte på samme side som det berøres (barnet trekker seg inn i en bananform). Refleksen er tilstede før fødsel og det antydes at den også brukes i fødselsprosessen sammen med andre primitive reflekser for at barnet kan bevege seg nedover fødselskanalen.

Forståelsen for opphavet til Galantrefleksen er ikke klar, men det er flere teorier knyttet til dens formål; tidlige stadier av bevegelsesmønstre hos spedbarn og andre arter er muligens relatert til halens vaggende bevegelser i vann og på land. Hos landdyr er halen viktig for balanse (fjerning av halen til mus fører til nedsatt balanse og endring i gange), mens hos mennesker har armene overtatt funksjonen til halen ifht balanse. I livmoren er mange av bevegelsene til fosteret fiskelignende, noe som kan være relatert til fosterets bruk av Galantrefleksen.

Refleksen bør integreres innen barnet har fylt 5 måneder, og ved manglende integrering kan barnet utvikle hypersensitivitet til berøring av huden på ryggen.

 

Mulige konsekvenser av vedvarende Galantrefleks:

 • Vansker med å sitte i ro på en stol.Galant
  • Gjentakende berøring av huden på ryggen fra klær eller stolrygg kan utløse refleksen som gjør at barnet ikke klarer å sitte i ro.
 • Nedsatt oppmerksomhet og konsentrasjon.
  • Ved stadig stimulering av refleksen kan de kroppslige reaksjonene hemme konsentrasjonen f.eks skolearbeid / hjemmelekser. Barnet foretrekker ofte å ligge på gulvet i istedenfor å sitte på en stol.
 • Vegring mot å ha på seg spesielle klesplagg som stimulerer refleksen.
 • Sengevæting.
 • Unormal gange
  • Løfter hoften unormalt mye når han/hun går, kan se ut som halting.